Naar boven

Openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid beeld en geluid franklin presentations
Openbare orde en veiligheid

Stabiliteit, betrouwbaarheid en de mogelijkheid om op overzichtelijke wijze snel te kunnen schakelen is van levensbelang binnen de openbare orde en veiligheid. Sinds vele jaren bedienen wij een groot aantal klanten in bijvoorbeeld crisisruimtes, NOC's en controle meldkamers.

Oplossingen
Zo kunt u denken aan videowalls met vernuftige mogelijkheden om te schakelen tussen verschillende beeldbronnen, zoals camerabeelden, scenario's, statistieken en meldingen. Wij stellen alles in het werk zodat u zorgeloos gebeurtenissen of calamiteiten kunt monitoren en waar nodig direct kunt ingrijpen. Met een scherpzinnig AV-systeem staat niets een maximale focus en veiligheid nog in de weg! 

Onze projectadviseurs begeleiden u vanaf de eerste gedachteschets tot aan de audiovisuele realisatie. Van wens, naar functie, naar beleving. Dat is BeleefAV!

U kunt ons bereiken via 0314 200 333 of per email info@beleefav.nl